- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
Letselschade Test

Doe de Letselschade Test en ontdek de hoogte van uw schadevergoeding

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

Nieuwsberichten

Terug naar Nieuwsberichten

Zestig procent van de Nederlanders begrijpt polisvoorwaarden autoverzekering niet

12-04-2010

De polisvoorwaarden van bijna alle autoverzekeringen zijn te moeilijk geformuleerd. Hierdoor begrijpt circa zestig procent van de verzekerden niet goed wat hun rechten en plichten zijn. Dit staat haaks op wat de AFM wil: voorwaarden van een financieel product moeten in begrijpelijke taal zijn geschreven. Een onafhankelijke vergelijker onderzocht de polisvoorwaarden van 46 verzekeraars. Slechts drie maatschappijen vormen een positieve uitzondering. In Tros Radar vanavond de reacties op het onderzoek.

Onderzoeksmethode

De vergelijker heeft de voorwaarden van autoverzekeringen geanalyseerd met behulp van Texamen. Dat is een instrument waarmee het taalniveau van een tekst kan worden vastgesteld. Bij vier veel voorkomende onderdelen in de polisvoorwaarden is onder andere gelet op passief taalgebruik en de lengte van zinnen, woorden en alinea's. Het gaat om de onderdelen: premie betalen, wijziging van premie en voorwaarden, vergoeding van schade en wat te doen bij schade.

Taalniveau polisvoorwaarden autoverzekering

In 2001 heeft de Raad van Europa het Europees Referentiekader opgesteld. Hiermee kan het taalniveau van mensen en teksten worden ingedeeld. Deze meetlat onderscheidt zes taalniveaus. Van eenvoudig naar moeilijk: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ongeveer zestig procent van de Nederlanders begrijpt teksten op taalniveau C1 niet. Op drie maatschappijen na scoren echter alle autoverzekeraars taalniveau C1 of hoger. Dit betekent dat een meerderheid van de verzekerden niet goed begrijpt tegen welke voorwaarden hun auto is verzekerd.

Autoverzekeraars met eenvoudige polisvoorwaarden

Drie verzekeraars doen het beduidend beter: Ditzo, InShared en Orion Direct. Zij formuleren hun polisvoorwaarden een stuk eenvoudiger. Deze verzekeraars komen hierdoor uit op taalniveau B2. Hiermee heeft nog 'slechts' twintig procent van de Nederlanders moeite. Alle drie zijn het verzekeraars die rechtstreeks contact hebben met hun klanten (dus niet via een tussenpersoon). In het geval van Ditzo en InShared gaat het om relatief jonge verzekeraars. Het zijn internetlabels van grote maatschappijen, respectievelijk ASR en Achmea (beide met voorwaarden op taalniveau C1).

(bron: www.autoverzekering-actueel.nl)

Sleutelwoorden:
verzekering, verzekeringen, autoverzekering, polisvoorwaarden, ditzo, inshared, orion direct, asr, achmea

Verzekering

Regelmatig gebeuren er ongevallen in Nederland, waarbij iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Maar veel mensen weten niet hoe ze het ongeval kunnen claimen, of hij zij een financiele vergoeding kunnen krijgen voor de opgelopen autoschade of letselschade. Komt u in aanmerking voor gratis schadevergoeding, doe de letselschade test op letselschadetest.nl

Letselschade Test

AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15992 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)