- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
Letselschade Test

Doe de Letselschade Test en ontdek de hoogte van uw schadevergoeding

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

Nieuwsberichten

Terug naar Nieuwsberichten

Pas op voor no cure, no pay-contracten!

12-01-2010

In de uitzending van Radar van 11 januari 2010 ging het over letselschadebureaus die met no cure no pay-contracten werken. Stichting De Ombudsman heeft aan de uitzending meegewerkt. Wij strijden al jaren tegen de praktijk van no cure no pay in letselschadezaken.

Resultaatgerichte beloning

In Nederland werken veel rechtshulpverleners volgens het principe van no cure no pay. Dit houdt in dat de hulpverlener een bepaald percentage van de schadevergoeding zelf houdt. Wordt er geen resultaat behaald, dan betaalt de cliënt niets. Dit lijkt een sympathieke manier van werken, maar er kleven nadelen aan. In veel gevallen bent u namelijk veel duurder uit dan bij de mogelijkheid om de kosten van uw rechtshulpverlener te claimen bij de wederpartij.

Wanneer géén no cure no pay?

In de meeste gevallen is het niet aan te raden om rechtshulp in te huren op basis van no cure no pay. Bij 95% van de letselschadezaken is namelijk de wederpartij wettelijk verplicht om de kosten van uw rechtshulpverlener te betalen. Dit tenzij de kosten onredelijk hoog zijn. De verplichting van de wederpartij om ook de kosten van rechtshulp te betalen is vastgelegd in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

Het komt voor dat een verzekeraar die namens de aansprakelijke partij optreedt, weigert om de kosten van uw rechtshulpverlener te vergoeden. Dat gebeurt meestal op het moment dat u weigert om een schikking te treffen. In veel gevallen is er dan sprake van klachtwaardig gedrag van de verzekeraar. De wederpartij is immers wettelijk verplicht de kosten te voldoen, tenzij de kosten onredelijk hoog zijn. U kunt juridische stappen ondernemen of een klacht indienen tegen de verzekeraar.

Wanneer wél no cure no pay?

U kunt in sommige gevallen een groot financieel risico lopen als u een schadevergoeding claimt bij de wederpartij. U loopt bijvoorbeeld risico als de wederpartij niet aansprakelijk is voor de schade of als het niet zeker is dat er verhaalbare schade bestaat. Is vooraf volstrekt onzeker of de wederpartij moeten betalen, dan kan no cure no pay uitkomst bieden. U draagt dan immers geen financieel risico, dit wordt gedragen door de rechtshulpverlener.

Keurmerk letselschade

In samenwerking met Stichting De Ombudsman en Stichting Slachtofferhulp Nederland heeft de letselschadebranche in 2007 het Keurmerk Letselschade ingevoerd. De letselschadekantoren die dit keurmerk dragen, hebben afgesproken dat zij alleen no cure no pay toepassen wanneer dat echt in het belang is van het slachtoffer. Wij raden u aan om alleen zaken te doen met letselschadebureaus die het Keurmerk Letselschade dragen.

Sleutelwoorden:
tros radar, letselschadebureaus, no cure no pay, verzekeraar, verzekering, ombudsman, keurmerk letselschade

Letselschade

Regelmatig gebeuren er ongevallen in Nederland, waarbij iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Maar veel mensen weten niet hoe ze het ongeval kunnen claimen, of hij zij een financiele vergoeding kunnen krijgen voor de opgelopen autoschade of letselschade. Komt u in aanmerking voor gratis schadevergoeding, doe de letselschade test op letselschadetest.nl

Letselschade Test

AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15992 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)