- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
Letselschade Test

Doe de Letselschade Test en ontdek de hoogte van uw schadevergoeding

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

Verhaalbaarheid en aansprakelijkheid whiplash

Verhaalbaarheid en aansprakelijkheid whiplash

Naast de medische causaliteit hebben wij te maken met de juridische causaliteit. Als klachten en beperkingen niet op basis van medische inzichten tot het ongeval te herleiden zijn, kan dat verband soms toch op juridische gronden worden aangenomen. Als iemand voor een ongeval niets mankeerde, maar daarna klachten heeft en houdt, dan ligt het immers voor de hand dat die klachten een gevolg zijn van dat ongeval. Gezond verstand heet dat.

De Hoge Raad beschikt ook over gezond verstand. Hij oordeelde meermaals dat ook als medisch niet onomstotelijk bewezen kan worden dat de whiplash klachten afkomstig zijn van het ongeval, het verband toch kan worden aangenomen als de klachten reëel zijn en niet anders dan door het ongeval te verklaren zijn. Dan is er juridisch sprake van causaliteit. Er hoeft dus geen sprake te zijn van medische causaliteit om toch van juridische causaliteit te kunnen spreken.

In de praktijk komt het er dus op neer dat er sprake is van letselschade door whiplash als de klachten reëel zijn en ze zonder ongeval niet zouden zijn ontstaan. Het moge duidelijk zijn dat door de tegenpartijen bij een letselschade alles wordt gedaan om het verband zoveel mogelijk te ontkennen. Daarbij concentreren zij zich vaak uitsluitend op de medische causaliteit, waarbij zij de eigen medisch adviseurs het letsel laten bagatelliseren. Ook stellen ze vaak dat slachtoffers voor het ongeval al klachten hadden, dus dat het ongeval niet de oorzaak kan zijn.

Het is dan van groot belang ook de juridische discussie over de causaliteit te blijven voeren. Immers, ook als de klachten medisch niet als whiplash klachten erkend worden, dan nog kan sprake zijn van ongevalsgerelateerde klachten op grond van toepassing van de leer van de juridische causaliteit. Deze discussie kan, zo blijkt in de praktijk, eigenlijk alleen door ervaren letselschade advocaten tot een goed einde worden gebracht. Slachtoffers zonder zo'n advocaat zijn in feite kansloos in deze discussie.

Ook hier zien wij weer de ingewikkelde medische en juridische discussies die komen kijken bij het verhalen van letselschade veroorzaakt door een whiplash.

Letselschade whiplash

Keywords: verhaalbaarheid, letselschade whiplash, aansprakelijkheid, juridisch


Letselschade Test

AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15992 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)