- Letselschade Test -

Letselschade informatie, gratis schade claimen, betrouwbaar en snel
Letselschade Test

Doe de Letselschade Test en ontdek de hoogte van uw schadevergoeding

Heeft u een aanrijding gehad in het verkeer? Heeft u een ongeluk gehad op het werk? Bent u gebeten door een hond? Weet u niet zeker of u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen?

Met een aantal korte vragen kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden tot het gratis verhalen van uw opgelopen letselschade.

Whiplash medische wetenschap

Whiplash medische wetenschap

Over oorzaak en gevolg en het verband tussen ongevallen en whiplash symptomen bestaat geen overeenstemming in de medische wetenschap. Dat is frustrerend voor slachtoffers, want de beoordeling van het letsel is natuurlijk vooral een medische aangelegenheid.

Een medicus moet advies geven over het verband tussen het ongeval (gebeurtenis) en het letsel. Hij dient aan te geven of op medische gronden de klachten en beperkingen tot het ongeval zijn te herleiden. Dit is het vraagstuk van de medische causaliteit.

Er moeten dus medisch gezien indicatoren zijn die aangeven dat er sprake is van objectiveerbare klachten en beperkingen. Uiteindelijk moet een onafhankelijke expertise arts bepalen of een slachtoffer klachten en beperkingen heeft en of deze aan het ongeval te wijten zijn. Omdat objectief moeilijk is vast te stellen welke klachten er zijn, gaat het vooral om het beoordelen van de informatie van eerdere behandelaars en het verhaal van het slachtoffer zelf. Dit is dus een goeddeels subjectieve beoordeling van de klachten van het slachtoffer.

Een medicus zal vaak terughoudend zijn om te stellen dat er klachten en beperkingen zijn. Laat staan dat deze ongevalsgevolg en blijvend zijn. Immers op zijn vakgebied moeten klachten of beperkingen zijn te verklaren en als er geen functiestoornissen en/of beschadigingen waarneembaar zijn, is er voor de medicus geen grond om de patiënt beperkingen op te leggen en is er in zijn ogen geen sprake van blijvend functieverlies.

Verzekeraars proberen vaak experts naar voren te schuiven die whiplash maar onzin vinden. Slachtoffers moeten zich dus bij laten staan door goede letselschade advocaten die voorkomen dat deze artsen de keuring doen. Want dan ben je bij voorbaat kansloos als slachtoffer.

Het is dus van belang om een uitgebreide werkelijk onafhankelijke specialistische keuring te ondergaan waarbij alle mogelijke verschijnselen onderzocht dienen te worden.

Oogreflex onderzoeken en MRI's die direct na een ongeval zouden worden gemaakt zouden het fenomeen het whiplash een ander perspectief kunnen plaatsen waardoor er dan (blijvend) objectiveerbaar letsel vastgesteld zou kunnen worden. Maar het is erg duur en meestal niet nodig MRI's te maken, meestal gaan de klachten immers vanzelf over, dus het maken van MRI's zal niet snel de standaard worden na een ongeval.

Letselschade whiplash

Keywords: whiplash, medische wetenschap, medisch adviseur


Letselschade Test

AansprakelijkheidSchadeArbeidsongeschiktheidOverigUitslag

Aansprakelijkheid

In dit onderdeel kijken we naar de situatie van het ongeval en in hoeverre er een aansprakelijke tegenpartij bestaat op wie de schade verhaald kan worden.

Wat is de aard van uw ongeval?

(15992 letselschade slachtoffers hebben deze test gedaan)